Coachning

Coachning – hjälper dig med mål och mening

Coachning – med mål och mening

Det är gynnsamt att få prata om sig själv med en coach som är en objektiv person, för att få vrida och vända på sina tankar, få hjälp till självhjälp för att komma fram till goda lösningar på problemställningar som du vill lösa.

Ofta kan det krävas nya tankesätt, att ta fram sitt mod, sin vilja eller att bestämma sig för att få till en förändring av större eller mindre karaktär.

Coachning gynnar dig och din personliga utveckling. Coachen bidrar till att hjälpa dig hitta din väg, få dig att hitta din riktning, den som du innerst inne letar efter för att få balans och ordning i din tillvaro. Kanske det inte behövs så stor förändring, en liten justering men att få dig att sortera, identifiera vad det är, är det coachningen ger dig.

Skapa en strukturerad plan genom en coachningsserie

Sedan tar saker och ting tid, ge dig själv tid och utrymme att lösa det du vill lösa. Det finns sällan några quick fix, men om du gör en strukturerad plan för hur du ska lösa det kommer det bli mycket tydligare och enklare. Detta är något som du får göra under en coachningsserie.

Vi växer av förändringar och vi är här för att utvecklas. Förändringar leder till utveckling och därför bör vi se förändringar som något gott, även om det inte alltid känns så först. Det kan vara förändringar som du själv inte valt men som du ändå måste ta itu med. Det behövs olika mått av tid för olika situationer och vi människor är olika så vi behöver också därför olika mängd tid. Jämför dig inte med andra, utgå från dig själv och dina egna förmågor.  Du kan skapa ditt liv utefter dina behov, du vet bäst själv vad du behöver, lita på din inre kraft.

Att träna sin mentala styrka är lika viktigt som att träna sin fysiska styrka.

Ge dig själv tid för reflektion, något du gör när du blir coachad. När du reflekterar över dig själv och känner/tänker efter så kommer du att lära mer om dig själv och detta är ett sätt att träna din mentala styrka.

Genom reflektion över dina mål och mening med det du gör så hittar du din väg. Du kommer se varför du är där du är, vad det betyder och om du behöver göra någon förändring.

Återupptäck mening och syfte i sommar