Coachning

LIVS- OCH KARRIÄRCOACH

Jag är certifierad livs- och karriärcoach och utbildningen jag gått bygger på EMCC- European Mentoring and Coaching Councils coachningsregler. 
Utbildningen gjordes hos www.lifecareer.se

Behöver du coachning för att lättare kunna sortera i ditt livspussel, för att lättare prioritera och för att hitta din sanna inre kärna? Behöver du hjälp med att bena ut problemställningar som du har på arbetet eller privat?

Om svaret är Ja borde du lägga tid på en coachningsserie för att komma vidare på rätt väg i livet.

COACHANDE SAMTAL

Oavsett om du i egenskap som privatperson eller att du som arbetsgivare har anställda som behöver coachande samtal, så är en serie coachsamtal rätt metod för att hjälpa en person att ge sig själv svaren på och komma fram till lösningar på olika problemställningar. Coachning är hjälp till självhjälp och en coachningsserie leder till att du som person lär känna dig själv bättre för att kunna göra de förändringar och justeringar som behövs i ditt privatliv och arbetsliv just nu. 

Genom denna coachningsmetod så ger jag dig frågorna som leder till svaren du har om dig själv, så att du kommer vidare på rätt spår i ditt liv och kan se din situation och lösa den. 

Det kan ta tid att lösa olika situationer, det kan vara svårt att hitta quick fix lösningar men det är förstås beroende av vad som ska lösas, olika situationer tar olika lång tid.

COACHNINGEN ÄR VÄL INVESTERAD TID

Genom coachningen ger du dig själv tid, eftertanke och medvetandegör problemställningen så att du lättare kan hitta svaren och lösningarna och komma vidare i din personliga utveckling. Ge dig själv tid, var sak tar sin tid och vi är alla olika med olika erfarenheter och bagage. Varje person är unik och därför kan det se olika ut för varje person som coachas.

Coachningen är väl investerad tid och pengar då det gynnar dig själv och din omgivning när du åter får balans i tillvaron.

Referenser finns, ta kontakt med mig så får du mer information: elisabeth@elisabethdammyr.com 

 

Coachningsserie med 6 möten, inkl. arbetsmaterial

Coachningsserien innehåller 6 samtal fördelade under 3 månaders tid med några hemuppgifter mellan samtalen. Det är ett uppstartsmöte och fem coachningssamtal. Cirka ett halvår efter sista coachsamtalet blir det ett uppföljningssamtal. Du får en egen mapp att arbeta med så att du enkelt kan följa med på din personliga utvecklingsresa.