Livs- och karriärcoachning

LIVS- OCH KARRIÄRCOACH

VEM, VAD, NÄR, VAR, HUR OCH VARFÖR? 

Behöver du sortera i ditt livspussel, för att lättare prioritera och för att hitta din sanna inre kärna? Behöver du hjälp med att bena ut problemställningar som du har på arbetet eller privat? Om så är fallet, bör du lägga tid på en coachningsserie för att komma vidare på rätt väg i livet.

Var sak har sin tid. Ibland uppstår det många frågor som behöver besvaras.

En coachningsprocess hjälper dig vidare på din livsresa. För att stärka din självkänsla, bli den du vill vara, en mer hållbar människa. 

Coachningen ger en uppdaterad bild av dig själv, det bygger din inre styrka och ger dig förståelse för din livssituation. Du tydliggör dig själv för dig själv, vilket gör det lättare för dig att ta de beslut som du behöver. I syfte att du ska bibehålla god balans, känna välmående och vara en långsiktigt hållbar människa på ditt arbete och hemma. 

Vad ger coachningen?

Referenser:

Detta säger några av mina coachklienter: 

Coachningen gav en bild av mig själv, det var skönt och kul att fokusera på mig själv, att kartlägga mina mål med livet,  privat och jobbmässigt. Gå in på djupet på hur jag är, vad jag känner och tycker. Skönt att bli ledd och bolla med någon som också fokuserar på mig. Jag satte mål för mig själv framåt och det kändes bra. Jag synliggjorde för mig själv vad jag vill helt enkelt, nu har jag med mig det. Tillsammans fick vi upp till ytan vad jag behöver jobba med för att hantera mindre positiva saker, exempelvis stress och olustkänslor. Det var även bra för mig som ledare, att ha bättre koll på hur jag är, när jag ska leda andra.” 

VD  

Jag tycker det har varit bra att i coachningen gå igenom min livsresa. Att inse vad mycket jag har med mig, men också att titta framåt. Vad vill jag, vad är viktigt för mig. Elisabeth var bra att bolla med. Hon ställer rätt frågor så att jag tog mig framåt. Det har känts som ett bra ”mitt i livet bokslut” i kombination med att jag tagit reda på vad jag vill göra i mitt liv framöver för att må bra och utvecklas. Både privat och i arbetslivet.” 

Projektledare 

 

COACHANDE SAMTAL

Oavsett om du i egenskap som privatperson eller att du som arbetsgivare har anställda som behöver coachande samtal, så är en serie coachsamtal rätt metod för att hjälpa en person att ge sig själv svaren på, och komma fram till lösningar på olika problemställningar. Coachning är hjälp till självhjälp och en coachningsserie leder till att du som person lär känna dig själv bättre,  för att kunna göra de förändringar och justeringar som behövs i ditt privatliv och arbetsliv. 

Genom denna coachningsmetod så ger jag dig frågorna som leder till svaren du har om dig själv, för att du ska kunna se din situation och lösa den.  

Det kan ta tid att lösa olika situationer, det kan vara svårt att hitta quick fix lösningar,  men det är förstås beroende av vad som ska lösas, olika situationer tar olika lång tid.

COACHNINGEN ÄR VÄL INVESTERAD TID

Genom coachningen ger du dig själv tid till reflektion och eftertanke. Du arbetar aktivt med att medvetandegöra  de problemställningar du har. Du blir coachad i att hitta svaren och lösningarna som leder dig framåt. Var sak tar sin tid, vi är alla olika med olika erfarenheter och bagage, därför kan det också ta olika tid för olika personer. Varje person är unik och därför kan det se olika ut för varje person som coachas.

Coachningen är väl investerad tid och pengar då det gynnar dig själv, din arbetsgivare och din omgivning, när du hittar lösningar och åter får balans i tillvaron.

Coachningsserie med 6 möten, inkl. arbetsmaterial

Coachningsserien innehåller 6 samtal fördelade under 3 månaders tid med några hemuppgifter mellan samtalen. Det är ett uppstartsmöte och fem coachningssamtal. Cirka ett halvår efter sista coachsamtalet blir det ett uppföljningssamtal. Du får en egen mapp att arbeta med så att du enkelt kan följa med på din personliga utvecklingsresa. Coachningsstruktur: *Uppstartsmöte *Coachsamtal 1 - Nulägesanalys - Livslinjen - viktiga händelser i livet *Coachsamtal 2 - Personliga egenskaper, Starka sidor, utvecklingsbara sidor. *Coachsamtal 3 - Kompetens, resurser, erfarenheter. *Coachsamtal 4 - Värderingar, Visionen, Framtidsdrömmar *Coachsamtal 5 - Mål, handlingsplan 1 år, 3 eller 5 år, 10 år. Utvärdering 3-6 månader efter avslutad coachningsprocess görs ett uppföljningssamtal.