Om mig - Elisabeth

Hållbar Personlig Utveckling

Affärsidé:

Genom ett holistiskt perspektiv, Hjärna och Hjärta i samspel med varandra, hjälper jag människor att ta fram sin drivkraft för att ta personligt ansvar för sin utveckling, i syfte att vara en hållbar människa. 

Min passion är personlig utveckling av det som är du, jag brinner för att hjälpa dig med dina problemställningar. Jag är en social entreprenör och arbetar med att utveckla hållbara människor. Humankapitalet, de mänskliga resurserna är också de viktigaste resurserna för positiv och god individuell, företags- och samhällsutveckling. 

Allt börjar med dig, det som är du. Du sitter på svaren om dig själv. Jag arbetar med din helhet, din kropp och själ.

Om du mår bra så kan du prestera bättre och bidra på bästa sätt till goda resultat på din arbetsplats och i ditt liv generellt.

Jag är mycket medveten om att det är många faktorer som påverkar god balans i livet. Arbetslivet påverkar privatlivet och vice versa. Därför arbetar jag utifrån helheten i varje persons liv. 

Om du har problem med stress, oro, ångest, eller om du känner dig sorgsen, olycklig, besviken, mindervärdig, har dålig självkänsla, eller känner dig allmänt  i obalans, då kan jag coacha dig och leda dig till ditt bästa jag.  Jag hjälper dig till ditt bästa självledarskap,  att bygga vidare på din inre drivkraft,  styrka,  för att du ska komma vidare på rätt spår, utifrån dina behov och förutsättningar i ditt liv. En coachningsprocess sätter dig och ditt jag i fokus, du gör en reflektionsresa mot ett hållbarare liv för att du ska nå ett inre välbefinnande och god livsbalans. 

Elisabeth Dammyr- Om mig - diamant
Elisabeth Dammyr- Om mig - Timglas
Certifikat- Reiki Master
Elisabet Dammyr- Certifikat

KOMPETENS - ERFARENHET

Min bakgrund:

1990 – 2013  Analytiker, Chef, Lärare på Tullverket Sverige och Norge 

2013-2016 Projektledare Besöksnäringen Norge

2016-2017 Projektledare EU-projekt Besöksnäringen Sverige och Norge

2017-2019 Näringslivsstrateg Årjängs kommun

2019 Projektledare, Coach, Författare i det egna företaget, Elisabeth Dammyr AB 

Min profil:

Många års erfarenhet av analyser, arbete med information och kartläggning inom Tullkriminalen. Jag har även erfarenhet som chef och ledare  för analyssektionen, Tullkriminalen Stockholm, lärare på Tullskolan samt analytiker på Tullen i Oslo, Norge. 

Efter många år i Svenska Tullverket och Norska Tollvesenet bytte jag bransch och arbetade som projektledare inom besöksnäringen, både i Norge och i Sverige. Det har bland annat varit arrangör av evenemang, naturguide, marknadsföring av tjänster, platsmarknadsföring, utveckla varumärke med mera. 

Projektledararbetet tog mig vidare till arbetet som näringslivsstrateg där jag arbetade nära olika företag från vitt skilda branscher.  Jag har förståelse för hur företag utvecklas individuellt och vad som krävs för platsutveckling, en regions utveckling och alla de delar som näringslivsutveckling innefattar. 

Alla mina arbeten har alltid involverat att arbeta med människor, möten med människor på olika sätt. Människans utveckling och samhällets utveckling intresserar mig och jag har stor kompetens och erfarenhet av att arbeta med människor och företag. 

Jag arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv och använder min breda kompetens utifrån att jag är certifierad Livs- och karriär coach (EMCC), European Mentor Coach Councils regler, Certifierad Sorgbearbetare genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning,  Reikimästare, GNH-Ambassadör (Gross National Happiness), Projektledare, Certifierad Affärsmentor genom ALMI och Näringslivsstrateg i kommunalt arbete samt lärarkompetens och ledarskap i Svenska Tullverket. 

Jag har alltid arbetat med människor, företag och organisationer på olika sätt. Människors utveckling har berörts och berörs i de flesta sammanhang. Människor och företag i samspel. Människor i privata sammanhang och i arbetslivet. Det ena hänger ihop med det andra. 

Vi själva är grunden i all utveckling, vare sig det är vår egen eller hur vi ska kunna bidra till god utveckling i samhället. Allt börjar med dig själv. 

Min livsresa har som så många andras liv kantats av allt det som livet innehåller, glädje, sorg, smärta, förhoppningar m.m. Genom mina livserfarenheter har jag fått lära mig att utveckling tar tid och kräver tålamod.

Jag är trebarnsmamma, (vuxna barn),  och vet att livspusslet har många aspekter. Det är många hänsyn att ta i livet för att få god balans i privat- och arbetsliv. 

Att ge sig själv näring genom att ge sig själv tid och kunskap för att utvecklas är en mycket god investering för personlig utveckling. Vill du ta nästa steg i din personliga utveckling? Du är varmt välkommen att kontakta mig för ett samtal om hur jag kan hjälpa dig

MINA VÄRDEORD

Mina värdeord är: KÄRLEK – ANSVAR – HUMOR.

Störst av allt är kärleken, till dig själv och till dina medmänniskor. Allt utgår från kärlekens kraft och varje persons sanna, goda kärlekskraft som alla har inom sig.

Om du inte är i balans så blir det svårt att utvecklas och för att kunna bidra på bästa sätt till din omgivning, därför är arbetet med dig själv det viktigaste.

Mitt företag heter Elisabeth Dammyr AB, jag coachar dig till att ta ansvar för ditt liv och vara handlingskraftig, det är upp till dig, valet är ditt.