Om mig - Elisabeth

Vem är jag?

Jag är Elisabeth

Jag är en blandning av mycket,  för det är vad vi alla är. Det vi lägger i identitet är intressant. Det är yrkeserfarenhet, egenskaper, förmågor, erfarenheter….  Ja, vi människor består av många delar. 

VEM ÄR JAG?
Jag är Elisabeth med en bred arbetslivserfarenhet från statlig, kommunal och privat sektor.

Just nu studerar jag retorik på heltid på Södertörns högskola i Stockholm medan jag söker en ny, passande anställning.

Mina bästa egenskaper är att jag är strukturerad, flexibel, driftig, nytänkande, positiv, och är bra på att nätverka. Jag älskar att skapa goda relationer med människor. Tycker om att planera, organisera, koordinera och att gå från från snack till verkstad!

Min passion är utveckling på olika nivåer. Personlig utveckling, organisationsutveckling och samhällets utveckling.

Humankapitalet, vi människor,  är också den viktigaste resursen för god individuell, organisations- och samhällsutveckling. 

Allt börjar med dig, det som är du. Du sitter på svaren om dig själv.  Om du mår bra så kan du prestera bättre och bidra på bästa sätt till goda resultat på din arbetsplats och i ditt liv generellt.

Jag är mycket medveten om att det är många faktorer som påverkar god balans i livet. Arbetslivet påverkar privatlivet och vice versa. Vi är en och samma person, oavsett i vilken miljö vi befinner oss. 

KONTAKTA MIG PÅ E-POST: elisabeth@elisabethdammyr.com 

Elisabeth Dammyr- Om mig - diamant
Elisabeth Dammyr- Om mig - Timglas
Certifikat- Reiki Master
Elisabet Dammyr- Certifikat

KOMPETENS - YRKESERFARENHET

Min bakgrund:

Turistinformatör/digital kommunikatör inom besöksnäringen. Tjänsteman inom statlig myndighet där jag arbetat som handläggare, analytiker, chef och lärare. Projektledare inom besöksnäringen, och näringslivsutvecklare inom kommunal förvaltning, livs- och karriärcoach samt föreläsare om självledarskap.

I november 2019 släppte jag min första bok, I AM PURE LOVE. Den innehåller affirmationer. Dessa hjälper dig i arbetet med att utveckla ditt självledarskap, att stärka din insida,  öka motståndskraften när livet bjuder på motgångar. Boken är ett verktyg för att träna i ditt personliga emotionella gym,  mer information finns på nästa flik på hemsidan.

Jag har utbildningar inom: retorik, utvecklingspsykologi, projektledning, kulturarvsanalys, historia, turistvetenskap, turistföretagande, platsmarknadsföring, marknadsföring, ledarskap, guideteknik, beteendevetenskap, organisationsteori, pedagogik, didaktik, engelska, coach (EMCC), handledare i sorgbearbetning, reiki mästare (kunskap om energikroppen, våra energifält, sk. chakran), samt utbildad mentor genom Almi.

Vidare har jag kunskap om  GNH, Gross National Happiness, en holistisk utvecklingsmodell, som används för långsiktig hållbar utveckling och som är en bra arbetsmodell för att arbeta med de övergripande målen som finns med på FN Agenda 2030.  

MINA VÄRDEORD

Mina värdeord är: KÄRLEK – ANSVAR – HUMOR.

Störst av allt är kärleken, till dig själv och till dina medmänniskor. Allt utgår från kärlekens kraft och varje persons sanna, goda kärlekskraft som alla har inom sig.

All utveckling börjar därför med dig själv. Din attityd, din inställning påverkar din personliga utveckling, och all utveckling som sker runtomkring dig. Att slipa och förbättra din innersta kärna, kärleken, är ett oupphörligt arbete som pågår hela livet. Utvecklingen sker inifrån och ut, därför är det viktigt att du reflekterar över dig själv för att skapa god utveckling utanför dig själv.