Reiki healing – en energibehandling för ditt välbefinnande

Reiki healing – en energibehandling för ditt välbefinnande

Reiki healing – en energibehandlingsmetod

Reiki behandling är en energibehandlingsmetod där man med hjälp av en utbildad reiki healer får sina energifält aktiverade, de sk. Chakrana. Detta sker genom handpåläggning på den som behandlas.

Alla kan lära sig att behandla genom reiki, då alla människor har förmågan att hela genom den universella kärleksenergin, reiki. Dock behöver den som gör det veta hur det ska göras genom att gå kurserna.

Precis som med yogan där målet är att öppna upp energikroppens energibanor, så att energin får ett gott flödestempo utan blockeringar, så är det på samma sätt med reiki-behandlingen. Det är viktigt att livsenergin kan flöda fritt utan blockeringar för det är då vi kan känna oss friska, i god balans, hitta vår livskraft och få bättre möjligheter att ta oss an alla de livsuppgifter vi har.

Av och till får vi små eller större blockeringar i våra energifält. Då är det viktigt att lösa upp blockeringarna som alltså kan göras genom att regelbundet göra yoga, ta reiki healing behandlingar eller göra en kombination av båda. Vår fysiska kropp påverkas av hur vår energikropp mår, då de lever i symbios med varandra, därför viktigt att ge sig själv tid och utrymme att även ta hand om energikroppen precis som vi tar hand om vår fysiska kropp med olika motionsaktiviteter.

Det finns en del forskning på effekterna av reiki-behandling som visar på goda resultat när det gäller att få ner stressnivåer och lindring av t.ex. smärtor. Läs forskningsartikel från 2013 här.

Här kan du läsa mer om Reiki healing.